logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Botilbud Højbo

Velkommen til botilbud Højbo
Opdateret 27.04.2021

Botilbud Højbo er et botilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne opført efter Almenboliglovens § 105, stk. 2.

Botilbudet er beliggende i Fynshav med en smuk udsigt til Lillebælt, tæt på indkøbsmulighed og busforbindelse til Sønderborg.

Her ser du botilbud Højbo

Botilbuddet har seks lejligheder, en udestue og fælles lejlighed og et stort fællesareal. Lejlighederne bindes sammen med et stort glasoverdækket areal, som både sommer og vinter giver anledning til megen social aktivitet. Vi har et lille skur med plads til en cykel eller lignende.

Hver lejlighed er på 60 m2 og indeholder:

  • entre
  •  
  • spisekøkken
  •  
  • soveværelse
  •  
  • stue med udgang til terrasse og lille have
  •  
  •  
  •  

Bygningen ejes af boligforeningen SØBO.

Sådan søger du bolig:

Vil du søge en bolig i Højbo, skal du visiteres af Myndighedsafdelingen for handicap- og psykiatri. Det er vigtigt, at du udfylder skemaet. Det udfyldte ansøgningsskema sender du til post@sonderborg.dk.

Flytter du i en lejebolig, kan du søge om indskudslån og boligstøtte.

Klik her og læs mere om at søge indskudslån.

Klik her og læs mere om at søge om boligstøtte.

Indboforsikring

Dit indbo er ikke omfattet af en kollektiv forsikring. Derfor er det op til dig, om du vil tegne en indboforsikring.

Her ser du indenfor i Botilbud Højbo

Enkelte borgere fra lokalområdet bruger jævnligt huset.

Pårørende på botilbud Højbo

Netværk er vigtigt for ethvert menneske. Bor du i et botilbud, er det særligt vigtigt at få støtte og vejledning i at fastholde det netværk, du har.

Vi værner om det gode samarbejde med de pårørende på den måde, at netværket bibeholdes, og i bedste fald styrkes.

Vi ønsker at møde de pårørende med nøjagtig samme respekt, som vi møder borgeren. Kun gennem åbenhed, tillid og interesse kan di skabe et samarbejde. De pårørende kan bidrage med viden og ressourcer, som for os er guld værd.

Personale

Personalegrupper består af fem pædagoger. Vi bruger faste vikarer.

Der er personale i huset fra kl. 07.00 til 22.00 på hverdage og fra kl. 08.00 til 22.00 i week-enderne.

Personalet træffes på telefon 74 47 40 41 eller 26 75 40 44.

Botilbuddet er base for støttekontaktordningen efter Servicelovens § 85, som kører ud og yder socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

Det pædagogiske arbejde på botilbud Højbo

Med udgangspunkt i menneskesynet, hvor borgeren er i centrum og har ret til selv at bestemme over eget liv, skaber vi udvikling gennem vore etiske overvejelser, praksissituationer og pædagogiske holdninger. Det betyder, at vi tager hensyn til den enkelte og dennes livssituation.

Med udgangspunkt i § 141-planen udarbejdes der en pædagogisk handleplan, som afspejler den enkelte borgers behov for støtte og vejledning.

Gennem netop denne støtte og vejledning arbejder vi for at skabe grundlag for beslutninger, der er med til at skabe livskvalitet for den enkelte.

Vi tilrettelægger dagligdagen, så den enkelte trives bedst muligt. Etikken er vigtig på den måde, at respekten for borgeren kommer i første række.

Tilsyn

Her kan du læse tilsynene for Botilbud Højbo.

Kontakt

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Myndighedsafdeling for Handicap- og Psykiatriafdelingen på telefon: 27 90 43 40.

Telefontid: daglig kl. 08.00-09.00.

Du kan også sende en e-mail til handicapogpsykiatri@sonderborg.dk.

 

Selvbetjening

Aktivitets- og samværstilbud

Du kan få tilbud om aktivitets- og samværstilbud, hvis din funktionsevne er betydelig nedsat eller du har særlige sociale problemer. Tilbuddet... Læs mere