Niels Ole Bennedsen

Socialdemokratiet
Årgang
1952

Medlem af følgende udvalg:

Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
306
Medlemskaber og bestyrelsesposter Årligt vederlag i kr.
Medlem af Byrådet 100.656,96
Formand for Børn og Ungeudvalget 182.998,68
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget 27.016,20
Suppleant i Boligkommissionen -
Stedfortræder for delegeret  til Kommunernes Landsforening -
Stedfortræder i valgbestyrelsen -