Peter Thomsen

Venstre
Årgang
1953
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
453
Medlemskaber og bestyrelsesposter Årligt vederlag i kr.
Medlem af Byrådet 100.656,96
Medlem af Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab 27.016,20
Medlem af Social,- Senior og Handicapudvalget 27.016,20
Medlem af Beredskabskommissionen -
Stedfortræder for delegeret  til Kommunernes Landsforening -