logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Byrådets udvalg

Foto af pengesedler og mønter

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens økonomi.

Foto af kloak, der løber over

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område

Foto af løbende mennesker

Sundhedsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sundhedsmæssige område.

Foto af mennesker i gågade

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det arbejdsmarkedsmæssige område og integrationsområdet.Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme varetager alle kommunens kulturelle institutioner.

Foto af skolebørn

Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og uddannelsesområdet.

Foto af skilt til erhvervsområde

Erhvervsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsområdet.

Ældre dame taler med ældre mand

Social- og Seniorudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og seniorområdet.

Børn

Børn og Ungeudvalget

Børn og Ungeudvalget træffer beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn.