logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Integrationsrådet

Integrationsrådet skal medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv, sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling.
Opdateret 11.12.2019

Integrationsrådet er et høringsråd, som består af 16 medlemmer. 8 er borgere i Sønderborg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover er der 2 medlemmer i Rådet, som repræsenterer Byrådet og 6 medlemmer, som repræsenterer daginstitutionsbestyrelserne, skolebestyrelserne, sprogcenteret, foreningsområdet og beskæftigelsesområdet.

Integrationsrådet holder ca. 6 møder om året, hvor medlemmerne udtaler sig om sager, som Byrådet eller nogle af kommunens udvalg ønsker at kende Integrationsrådets holdning til.  Se dagsordener og referater her

Rådet har siden 2005 uddelt kommunens integrationspris Årets Brobyggerpris, der uddeles i forbindelse med Kultur -og Idrætsnatten.

Rådets medlemmer

Otte repræsentanter for indvandrere og efterkommere

 • Desalegn Tufa (Formand)

 • Mahmoud Kayed (Næstformand)

 • Tarik Trbonja

 • Amira Abdul-Halim 
 • Azher Al-Habeeb

 • Mustafa Dalbar

 • Sinan Jajic

To byrådsmedlemmer

 • Bjørn Allerelli Andersen 

 • Christel Leiendecker 

Et medlem efter indstilling fra skolebestyrelserne

 • Lisa Elnef Tæstensen

Et medlem efter indstilling fra daginstitutionsbestyrelserne

 • Rune Dohrmann

Et medlem efter indstilling fra danskuddannelsesudbyder

 • Birthe Søllingvraa

Et medlem efter indstilling fra beskæftigelsesområdet

 • Birger Larsen

Et medlem efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget 

 • Endnu ikke udpeget

Et medlem efter indstilling fra de frivillige sociale foreninger, der arbejder med integrationsområdet

 • Ismail Ibo