logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Integrationsrådet

Integrationsrådet skal medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv, sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling.
Opdateret 03.08.2021

Integrationsrådet er et høringsråd, som består af 16 medlemmer. 8 er borgere i Sønderborg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover er der 2 medlemmer i Rådet, som repræsenterer Byrådet og 6 medlemmer, som repræsenterer daginstitutionsbestyrelserne, skolebestyrelserne, sprogcenteret, foreningsområdet og beskæftigelsesområdet.

Integrationsrådet holder ca. 6 møder om året, hvor medlemmerne udtaler sig om sager, som Byrådet eller nogle af kommunens udvalg ønsker at kende Integrationsrådets holdning til.  Se dagsordener og referater her

Rådet har siden 2005 uddelt kommunens integrationspris Årets Brobyggerpris.

Rådets medlemmer

Otte repræsentanter for indvandrere og efterkommere

 • Desalegn Tufa (formand)

 • Mahmoud Kayed (næstformand)

 • Sheriff Danjo

 • Tarik Trbonja

 • Ismail Ibo

 • Khalil Talal Abdulhalim

 • Mustafa Dalbar

 • Sinan Jajic

To byrådsmedlemmer

 • Bjørn Allerelli Andersen 

 • Christel Leiendecker 

Et medlem efter indstilling fra skolebestyrelserne

 • Rune Dohrmann

Et medlem efter indstilling fra daginstitutionsbestyrelserne

 • Vakant

Et medlem efter indstilling fra danskuddannelsesudbyder

 • Birgitte Egel Andersen

Et medlem efter indstilling fra beskæftigelsesområdet

 • Rikke Dybbøl Lange

Et medlem efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget 

 • Helle Andersen

Et medlem efter indstilling fra de frivillige sociale foreninger, der arbejder med integrationsområdet

 • Ismail Ibo

Et medlem efter indstilling fra frivillige organisationer

 • Bente Lauritzen