logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver politikere om ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet.
Opdateret 07.04.2021

Ældrerådet er et rådgivende høringsberettiget organ, som rådgiver kommunens politikere om ældrepolitiske spørgsmål. De formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende ældre. 

Ældrerådet varetager ældres interesser på alle områder, som har betydning for dem. Det er trivsel i kommunen, herunder sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold. Det forebyggende arbejde er også en vigtig del af ældrerådets virksomhed. Ældrerådets arbejde skal dække alle ældres interesser uanset funktionsniveau.

Ældrerådet er sikret gennem Retsikkerhedslovens §§ 30-33.

Her kan du læse ældrerådets vedtægter.

Ældrerådets dagsordner og referater

Her finder du dagsordner og referater

Ældrerådet informerer

Her finder du indstikket "Ældrerådet informerer" fra december 2020 fra Sønderborg Ugeavis.

Ældrerådet