logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver politikere om ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet.
Opdateret 02.12.2021

Ældrerådet er et rådgivende høringsberettiget organ, som rådgiver kommunens politikere om ældrepolitiske spørgsmål. De formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende ældre. 

Ældrerådet varetager ældres interesser på alle områder, som har betydning for dem. Det er trivsel i kommunen, herunder sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold. Det forebyggende arbejde er også en vigtig del af ældrerådets virksomhed. Ældrerådets arbejde skal dække alle ældres interesser uanset funktionsniveau.

Ældrerådsvalg 2021

I forbindelse med kommunalvalget, blev der også valgt et nyt Ældreråd, som tiltræder 1. januar 2022 og bliver valgt for en fire-årig periode:

Kandidatliste

By

Antal stemmer Medlem af Ældrerådet 2021
Kirsten Bielefeldt Ulkebøl 1733 X
Tommy Andersen Langesø 1356 X
Orla Skovlund Hansen Gråsten 1083 X
Thorkild Jacobsen Sønderborg 905 X
Bruno Clausen Tandslet 804 X
Birgit Nebel Guderup 728 X
Dieter Jessen Broager 685 X
Marianne Raarup Nielsen Vester Sottrup 583 X
Kaj Ove Larsen Broager 472 X
Vita Bruhn Buss Sønderborg 468 1. suppleant
Tove Gregersen Ulkebøl 467 2. suppleant
Helmuth Misch Sønderborg 442 3. suppleant
Christian Iwersen Guderup 435 4. suppleant
Niels Valdemar Jensen Gråsten 404 5. suppleant
Inge-Lise Bork Paulsen Sønderborg 356 6. suppleant
Jytte Nebel Sørensen Ulkebøl 285 7. suppleant
Finn Marquardsen Sønderborg 276 8. suppleant
Arne Pedersen Svenstrup 221 9. suppleant
Edel Birthe Mathiesen
Sønderborg 219 -
Mikael Larsen Sønderborg 195 -
Jette Myrwick Sønderborg 185 -
Hans Arne Staghøj Sønderborg 141 -
Balnke/ugyldige   885  
Afgivne stemmer i alt   13.328  

Stemmeprocent: 56,2 %.

Ældrerådets vedtægter

Her kan du læse Ældrerådets vedtægter, godkendt 25. november 2020.

Ældrerådets dagsordner og referater

Her finder du dagsordner og referater.

Ældrerådets mødedatoer i 2021
 • 25. januar 2021
 • 22. februar 2021
 • 22. marts 2021
 • 26. april 2021
 • 25. maj 2021
 • 6. september 2021
 • 27. september 2021
 • 25. oktober 2021
 • 22. november 2021
Ældrerådets medlemmer
 • Jytte Boysen (budgetansvarlig)
  Lerløkke 51
  Vester Sottrup
  6400 Sønderborg
  Tlf.: 74 46 76 78 / 30 35 79 67
  E-mail: jytteboysen@hotmail.com
 • Bruno Clausen
  Notmark 28
  6440 Augustenborg
  Tlf.: 29 41 46 62
  E-mail: Chasse@mail.dk
   
 • Karin Dalager (formand)
  Vesterballe 22
  Brandsbøl
  6430 Nordborg
  Tlf.: 61 33 69 76
  E-mail: vesterballe22@outlook.dk
   
 • Hanne Grønborg
  Lilleskovvej 34

  6440 Augustenborg
  Tlf.: 74 47 40 77/20 96 89 29
  E-mail: hgronborg@yahoo.dk
   

 • Thorkild Jacobsen (næstformand)

  Ringvang 1
  6400 Sønderborg
  Tlf.: 21 45 09 11
  E-mail: thorkildjacobsen@stofanet.dk
   

 • Britta Kubiak

  Birkevej 5
  6300 Gråsten
  Tlf.: 31 93 02 54
  E-mail: Brit.kubiak@gmail.com
   

 • Marianne Nehm

  Sørens Møllevej 43
  6440 Augustenborg
  Tlf.: 26 37 40 35
  E-mail: mnnehm@bbsyd.dk 
   

 • Ulla Hoeck Pedersen

  Brombjerg 35
  6310 Broager
  Tlf.: 61 65 14 67
  E-mail: ullahoeck@gmail.com
   

 • Anna Elisabeth Aagaard

  Torskekrogen 1
  6430 Nordborg
  Tlf.: 26 17 35 03
  E-mail: ae.aagaard24@gmail.com 

  Foto af Ældrerådet