logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Om databeskyttelsesrådgiveren

Her kan du læse om databeskyttelsesrådgiverens (DPO'ens) opgaver og finde kontaktoplysninger
Opdateret 24.09.2020

Sønderborg Kommune er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger, så vi kan levere vores services og ydelser. Vi er desuden forpligtet til at give dig en række informationer, når vi indsamler og behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne eller oplysninger stammer fra andre.

Beskyttelse af data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere har en høj prioritet i Sønderborg Kommune. Vi fokuserer på at opretholde fortrolighed, integritet og tilgængelighed af informationer og minimere risikoen for sikkerhedsbrud.

Læs mere: Om databeskyttelse i Sønderborg Kommune

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, hvorvidt kommunen håndterer dine personoplysninger korrekt.

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har spørgsmål til, hvordan Sønderborg Kommune håndterer personoplysninger.

Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Hvem kan henvende sig til databeskyttelsesrådgiveren?

Alle borgere og ansatte i Sønderborg Kommune kan rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg vil klage?

Ønsker du at klage over kommunens behandling af dine personoplysninger skal du kontakte Datatilsynet.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesforordningen og –loven.

Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af personoplysninger.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.