Afgørelse

§ 10 afgørelse, Kværsløkke 18, 6300 Gråsten - Opførelse af fodersilo

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg kommune meddeler afgørelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til etablering af en ny kornsilo på 13,44 m på Kværsløkke 18, 6300 Gråsten.


Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 23. juni 2023.

 

Klagefrist

Område

6300, Gråsten

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00