Thomas Worm Larsen

Venstre
Årgang
1978

Medlem af følgende udvalg:

Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
468
Medlemskaber og bestyrelsesposter Årligt vederlag i kr.
Medlem af Byrådet 100.656,96
Næstformand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab 60.999,60
Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget  27.016,20
Stedfortræder i Børn og Ungeudvalget -
Suppleant i Jordkøbsnævnet -
Suppleant i bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S -
Medlem af bestyrelsen for Alsundgymnasiet -
Suppleant i bestyrelsen for Museum Sønderjylland -
Medlem af Region Sønderjylland-Schleswig - Kulturudvalget -
Delegeret i Kommunernes Landsforening -
Børnetillæg 15.573,96