Afgørelse

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Affald A/S

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune har den 16. november 2023 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Sundeved Genbrugsplads, Langbroparken 2, 6400 Sønderborg, som vil modtage flere affaldsfraktioner og ændre indretning af pladsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 14. december 2023.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00