Afgørelse

VVM tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport for solcelleanlæg ved Stevning

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg kommune har den 23. december 2021 meddelt VVM-tilladelse til et solcelleanlæg ved Stevning, placereret på matrikel nr. 482, 450 ,441, 448, 14 ,455, 193, 522 og 523, Stevning, Svenstrup. Det ansøgte projekt omfatter etablering af et ca. 36 ha stort solcelleanlæg til elproduktion beliggende nord for Stevning. Anlægget forventes at opnå en årlig strømproduktion på ca. 33.000 MWH/år svarende til strømforbruget for ca. 8.000 husstande. VVM-tilladelsen meddeles, jf. miljøvurderingslovens §25.

Klagefristen er til den 20. januar 2022.

Aktindsigt
Der er til enhver til adgang til de dokumenter, som Sønderborg kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jævnfør Offenlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00