Afgørelse

VVM tilladelse til opstilling af vindmøller på matr.nr. 114 og 116 Mintebjerg, Hørup

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg kommune giver VVM tilladelse til opstilling af 2 stk. vindmøller på matr.nr. 114 og 116 Mintebjerg, Hørup

Tilladelsen er meddelt i henhold til Planlovens kap. 4, §11g, jfr. §§2 og 9 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1335 af a6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og privates anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning

Klagefrist 14. oktober 2011

Klagefrist

Område

6470, Sydals

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00