Areal på Dyndved Nørregade, Egen

Sønderborg Kommune sælger arealet matr. nr. 307 i Dyndved, Egen. Arealet er på 372 m2. Læs mere og køb.
 

 

Sønderborg Kommune sælger matr. nr. 307, Dyndved, Egen. Arealet er et græsareal på 372 m2 beliggende i landzone på Dyndved Nørregade, 6430 Nordborg. Grundens ene langside ligger direkte ud mod en mindre vej. Den anden langside er med levende hegn, som afgrænser grunden ud mod en græsmark med heste. Enderne af grunden er afgrænset med hæk/træer.

Hvad kan arealet benyttes til?

Arealet ligger inden for den nuværende landsbyafgrænsning, hvor der evt. kan ske huludfyldning eller det kan benyttes til rekreativt formål. Hvis arealet skal bebygges er det de bygningsregulerende bestemmelser i bygningsreglementet som er gældende.

Hvordan sender jeg et købstilbud på arealet?

Udfyld og send købstilbud via knappen "Send købstilbud" øverst på siden.

Hvilke planmæssige forhold er der?
  • Området er i kommuneplanramme 1.7.003.G udlagt til blandet bolig og erhverv.

  • Arealet er omfattet er fund- og fortidsmindebeskyttelseslinje.

Hvilke skattemæssige forhold skal jeg være opmærksom på?

Køber gøres opmærksom på, at værdien samt skattemæssige forhold kan ændre sig afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Vil købesummen blive pålagt moms?

Ja.

Er der andet jeg bør vide?
  • Der løber en utinglyst ledning fra Syd Energi i udkanten af matriklen, helt ude i skel ved vejen.
  • Arealet er en del af en samlet fast ejendom og skal arealoverføres til ny køber. Køber skal selv betale for omkostningerne hertil samt for tinglysning af købet.
Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

Du kan kontakte Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

  • Attraktiv beliggenhed
  • Areal på 372 m2
  • Kan benyttes til huludfylning eller rekreativt formål

Område

6430, Nordborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg