Areal på Oksbølvej, Nordborg

Sønderborg Kommune sælger arealet matr. nr. 1189 i Nordborg. Arealet er på 5.721 m2. Læs mere og køb.
 

 

Sønderborg Kommune sælger matr. nr. 1189, Nordborg. Grunden er en erhvervsgrund på 5.721 m2 . Grunden er beliggende mellem Oksbølvej og Mellemvej, 6430 Nordborg, adgangsvejen til grunden går via Mellemvej.

Arealet har en mindstepris på 30 kr. pr. KVM.

Hvad kan arealet benyttes til?

Der er mulighed for at udstykke matriklen i to mindre grunde på min. 2.500 m2 . Ønsker du at bygge på arealet, er det de bygningsregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, som er gældende samt Byplansvedtægt BY6-523.

Der er et ikke fredet fund- og fortidsminde på arealet i form af en rundhøj. Arealet overtages med det jorddeponi der er på matriklen. Jordbunkerne er forundersøgt af miljøfirmaet DGE, som oplyser, at det er højst usandsynligt, at der er forurenet jord i bunkerne. Det skønnes at være overskudsjord fra et byggeri på nabomatriklen.

Hvordan sender jeg et købstilbud på arealet?

Du kan indsende et købstilbud via knappen "Send købstilbud" øverst på siden.

Hvilke planmæssige forhold er der?
  • Beliggende i byzone.

  • Området er omfattet af Lokalplan BY6-523 delområde A som udlægger arealet til industri- og værkstedsområde og kan anvendes til dette formål inden for lokalplanens rammer.

  • Området er i kommuneplanramme 1.9.001.E udlagt til erhvervsområde.

Hvilke skattemæssige forhold skal jeg være opmærksom på?

Køber gøres opmærksom på, at værdien samt skattemæssige forhold kan ændre sig afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Vil købesummen blive pålagt moms?

Ja.

Er der andet jeg bør vide?
  • Der er en tinglyst højspændingsledning på hjørnet i den nordvestlige del af arealet.
  • Ejendommen ligger inden for områdeklassificering for jordforurening. Jordforureningsattesten fremgår fra side 3 og frem.
  • Arealet er en del af en samlet ejendom, og køber skal selv betale for arealoverførslen, tinglysning af købet og de omkostninger, der er forbundet med dette.
Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

Du kan kontakte Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

  • Erhvervsgrund
  • Attraktiv beliggenhed
  • Areal på 5.721 m2

Område

6430, Nordborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg