Areal på Spurvevej, Guderup

Sønderborg Kommune sælger arealet matr. nr. 1077 i Guderup, Egen. Arealet er på 300 m2. Læs mere og køb.
 

 

Sønderborg Kommune sælger matr. nr. 1077, Guderup, Egen. Arealet er på 300 m2 og beliggende på hjørnet af Spurvevej og Runevænget i Guderup. Arealet er i øjeblikket et grønt bælte med beplantning af buske og træer.

Hvad kan arealet benyttes til?

Fremtidig brug af arealet kunne evt. være rekreativt område, fælles område eller tillægges til nabomatriklen som have.

Hvordan sender jeg et købstilbud på arealet?

Du kan indsende et købstilbud via knappen "Send købstilbud" øverst på siden.

Hvilke planmæssige forhold er der?
  • Arealet er beliggende i byzone.

  • Området er i kommuneplanramme 1.1.001.B udlagt til boligområde. Kommuneplanrammen tillader samme anvendelse som nabobebyggelsen. Ønsker man at bygge på arealet er det de bygningsregulerende bestemmelser i bygningsreglementet som er gældende.

Hvilke skattemæssige forhold skal jeg være opmærksom på?

Køber gøres opmærksom på, at værdien samt skattemæssige forhold kan ændre sig afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Vil købesummen blive pålagt moms?

Ja.

Er der andet jeg bør vide?

Arealet er en del af en samlet ejendom, og skal arealoverføres til en ny køber. Køber skal selv betale for dette samt for tinglysning af købet og de omkostninger, som der er forbundet med dette.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

Du kan kontakte Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

  • Attraktiv beliggenhed
  • Areal på 300 m2

Område

6430, Nordborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg