Areal Tandsbusk, Tandslet

Søndeborg Kommune sælger areal til boligområdet på 7.285 m2 beliggende i Tandslet.
 

 

Sønderborg Kommune sælger matr. nr. 639a i Tandslet. Arealet er på 7.285 m2, og er beliggende i Tandsbusk kvarteret

Matriklen kan benyttes til bebyggelse af åben-lav boligområde. Området kan udstykkes til 7 byggegrunde og en boligvej, og bebygges med fritlæggende parcelhuse i én etage. Ønsker du at bebygge arealet, er det de bygningsregulerende bestemmelser i bygningsreglementet samt bestemmelserne i lokalplan BY11, som gælder.

Hvordan sender jeg et købstilbud på arealet?

Du sender et købstilbud via knapperne "Send købstilbud" øverst på siden.

Hvilke planmæssige forhold er der?
  • Byzone
  • Lokalplan BY11
  • Området er i kommuneplanramme 3.2.002.B udlagt til boligområde.
Hvilke skattemæssige forhold er der?

Køber gøres opmærksom på, at værdien samt skattemæssige forhold kan ændre sig afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Bliver købesummen pålagt moms?

Ja.

Er der andet jeg bør vide?

Sydals Øst har en tinglyst vandforsyningsledning som gennemskærer ejendommen diagonalt fra sydvest mod nordøst.

Arealet er en del af en samlet ejendom og skal arealoverføres til køber. Omkostningerne i forbindelse med dette samt omkostningerne til tinglysning af købet afholdes af køber.

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

 

Gode grunde til at slå til

  • Areal på 7.285 m2
  • Udlagt til åben-lav boligområde

Område

6470, Sydals

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg