Areal på Tørsbølgade, Kværs

Sønderborg Kommune sælger det attraktive areal på 16.796 m2 på Tørsbølgade i Tørsbøl med mulighed for blandet bolig og erhverv.
 

 

Nu udbyder Sønderborg Kommune matr. nr. 174 + 202, Tørsbøl, Kværs til salg.

Arealet er et græsareal, bestående af 2 matrikler. Det samlede areal er på 16.796 m², hvoraf 725 m² er vejareal. Arealet er beliggende ved Tørsbølgade i Tørsbøl ved Kværs. Arealet er underlagt kommuneplanramme 7.4.006.G - Blandet bolig og erhverv ved Tørsbølgade i omdannelseslandsbyen Tørsbøl, hvilket giver lidt flere muligheder for bebyggelse i landzone. Man vil fx kunne dele arealet op og udstykke til 2 ejendomme, men ikke udstykke til regulært boligområde med bymæssig karakter.

Hvordan sender jeg et købstilbud på arealet?

Du sender et købstilbud via knapperne "Send købstilbud" øverst på siden.

Hvilke planmæssige forhold er der?
Hvilke skattemæssige forhold skal jeg være opmærksom på?

Køber gøres opmærksom på at værdien samt skattemæssige forhold kan ændre sig afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Vil købesummen blive pålagt moms?

Ja.

Er der andet jeg bør vide?
 • Matrikel 174 er noteret som en del af en samlet fast ejendom.
 • Matrikel 202 er noteret som en samlet fast ejendom.

Køber skal selv iværksætte og betale for udmatrikulering af arealet og tinglysning af købet samt de omkostninger, som der er forbundet med dette.

Hvilke ledninger findes der på arealet?

Der er ved indhentning af oplysninger i Ledningsejerregisteret fremkommet følgende ledninger på arealet:

 • Sønderborg Forsyning – Tinglyst.
 • TDC.
 • Evida.
 • Tørsbøl Vandværk.
 • N1 – Tinglyst.
 • El:Con.

Der er følgende tinglyste servitutter på matr. nr. 174:

 • Dato/løbenummer: 03.08.1982-4749-44: Dok om forbud mod el-opvarmning.
Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

Du kan kontakte Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

 • Muligheder for blandet bolig og erhverv
 • Stort areal på i alt 17.796 m2
 • Kan fx deles op til udstykning af 2 ejendomme

Område

6300, Gråsten

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg