Areal ved Truenbrovej, Adsbøl

Sønderborg Kommune sælger det attraktive mindre areal matr. nr. 238 Adsbøl til boliger.
 

 

Sønderborg Kommune sælger matr. nr. 238, Adsbøl, Gråsten-Adsbøl.

Matriklen er et mindre areal på 332 m2 beliggende ud til Sønderborg Landevej ved Truenbrovej, og er i øjeblikket beplantet med buske og træer. Der er vejbyggelinjer på arealet. Ønsker du at bygge på arealet, er det de bygningsregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, som der gældende.

Hvordan sender jeg et købstilbud på arealet?

Du sender et købstilbud via knapperne "Send købstilbud" øverst på siden.

Hvilke planmæssige forhold er der?
  • Arealet ligger i Landzone.
  • Området er i kommuneplanramme 7.5.005.B udlagt til boligområde.
Er der andet jeg bør vide?

Der løber utinglyste kabler i jorden fra Syd Energi.

Skal jeg selv betale for tinglysning af købet?

Ja, du skal selv betale for tinglysning af købet og de omkostninger, som der er forbundet med dette.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har yderligere spørgsmål?

Du kan kontakte Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

  • Attraktiv placering tæt på Sønderborg-motorvejen
  • Arealet er udlagt til boligområde
  • 332 m2

Område

6300, Gråsten

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg