logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilmeld dit barn i institution hos Pladsanvisningen

Book en plads, meld dit barn ud eller søg om friplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave.
Opdateret 12.06.2022

Tilmeld eller udmeld dit barn fra institution via Den Digitale PladsanvisningSelvbetjeningslink knap

Alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart. Sønderborg Kommune har pasningsgaranti på alle områder.

For de 0-6 årige tager kommunen, i det omfang det er muligt, hensyn til jeres ønske om et bestemt dagtilbud. 

Hvor finder jeg en institution? Se kort over dagtilbud her.

På kortet kan du se hvor de forskellige institutioner ligger. Søg i kortet efter din egen adresse, og se hvilke institutioner, der ligger tættest på.

Hvornår skal jeg booke en plads til pasning?

Du kan booke plads, når dit barn har fået et cpr. nr. Det er muligt at booke flere år ud i fremtiden, så du kan booke et samlet forløb til dit barn frem til og med klub.

Skal jeg vælge en dagplejer eller en vuggestue?

Er du i tvivl om du skal vælge dagpleje eller vuggestue - vi har samlet nogle faktuelle oplysninger, som du finder her - og som måske kan hjælpe dig.

Hvordan melder jeg mit barn ud af institutionen?

I kan som forældre melde jeres barn ud af dagpleje, daginstitution, SFO og klub med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Du udmelder via linket øverst.

Ved overgang fra dagpleje til vuggestue/børnehave fungerer indmeldelsen til institutionen dog samtidig som udmeldelse af dagplejen. I alle andre tilfælde skal den digitale pladsanvisning benyttes.

Ved overgang fra børnehave til SFO den 1. maj fungerer indmeldelse til SFO samtidig som udmeldelse af børnehaven. I alle andre tilfælde skal den digitale pladsanvisning benyttes.

Når barnet slutter i 2. klasse, så meldes det automatisk ud af SFO den 31. juli. I alle andre tilfælde skal den digitale pladsanvisning benyttes.

Ønsker du, at dit barn skal skifte fra kommunal til privat pasning, så skal du være opmærksom på, at den almindelige udmeldelsesfrist - 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned - skal overholdes. Der ydes kun 1 tilskud pr. barn - det vil sige, at du først kan modtage tilskud til den private pasning, når dit barn ikke længere er tilmeldt et kommunalt tilbud.