logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Pladsanvisning - book en plads til dit barn i institution

Book en plads, meld dit barn ud eller søg om friplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Selvbetjening

Pladsanvisning | Book en plads til dit barn

Her kan du booke plads til dit barn, når det skal starte i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller klub.

Du skal bruge løsningen hvis du booke plads, melde ud eller søge om økonomisk friplads.

Det er som udgangspunkt mors cpr-nummer og NEM-ID, der skal benyttes. 

Opdateret 12.02.2021

OBS! Bookingløsningen er midlertidig lukket, forventer at starte op igen i løbet af 2021. Indtil videre henvises til Den Digitale Pladsanvisning, som kan benyttes helt som vanligt.

 

Pladsanvisning overgår til booking

Pr. 8. oktober overgik pladsanvisningen til automatisk bookingsystem. Det betyder, at du selv skal booke en plads til dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

I forbindelse med overgangen til bookingsystemet, har vi overført ventelisteopskrivninger til bookingsystemet. Det betyder at du kan have modtaget et tilbud til en plads som ikke matcher jeres behovsdato. Det er fordi der ikke er plads i den ønskede institution før denne dato. Har du modtaget et tilbud om plads i dagpleje eller institution til en anden dato end jeres oprindelige behovsdato, er det dit eget ansvar at gå i bookingsystemet og finde en anden plads i den mellemliggende periode. Du kan også vælge, at finde og booke en helt ny plads, hos en anden dagplejer eller institution, som kan tilbyde jeres barn plads, i det fulde forløb indtil barnet skal overgå til skole.

Du kan allerede fra barnet har fået et cpr. nr., booke en plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub. Her kan du få et overblik over hvor og hvornår der er ledige pladser. 

Såfremt der ikke er en ledig plads i den ønskede dagpleje/institution, på den ønskede behovsdato, har du mulighed for, at skrive barnet op på en venteliste eller booke plads i en anden dagpleje/institution.

Ledige pladser fra ventelisten, tildeles automatisk fortsat efter gældende visitationskriterier herunder søskendekriteriet.

Har du spørgsmål kan Pladsanvisningen kontaktes på tlf. 88 72 47 55 eller mail: pladsanvisning@sonderborg.dk.

Dagpleje eller vuggestue?

Er du i tvivl om du skal vælge dagpleje eller vuggestue - vi har samlet nogle faktuelle oplysninger, som du finder her - og som måske kan hjælpe dig.

Takster for pasning

Se en oversigt over, hvad det hver måned koster at have dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave. Priserne gælder fra 1. januar 2021.

Oversigt: Takster for pasning 2021

Fripladstilskud

Du kan få nedsat eller få bortfaldt betalingen for pasning, hvis din indtægt er under et vist beløb.

Læs mere: Fripladstilskud

Pasningsgaranti

Alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart. Sønderborg Kommune har pasningsgaranti på alle områder. For de 0 – 6 årige tager kommunen, i det omfang det er muligt, hensyn til jeres ønske om et bestemt dagtilbud. SFO og klub tilbydes på den skole barnet er indskrevet. Se mere i pjecen.

Alle skal bruge nettet

Det er obligatorisk at bruge den digitale pladsanvisning. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice.

Sovende baby