Erhvervsgrunde i Sønderborg Nord

Se kort og find information om salg af erhvervsgrunde i Sønderborg Nord.
 

 

 

Området ligger på Als – meget tæt på Sønderborg by og Sønderborg Lufthavn. Motorvejen er kun 2 km væk, og området er meget synligt fra omfartsvejen. Der er mulighed for at etablere facade ud mod omfartsvejen.

Området er lokalplanlagt og delvist byggemodnet.

I kortet kan du se den facadebyggelinje som en sort streg, der gælder jf. lokalplanen for området. Det betyder, at byggeriets facade kun må gå til dette areal.

Vigtigt om arealerne

Vi gør opmærksom på, at arealer i den østlige del på matrikel nr. 1057b, samt arealer beliggende mellem Ingolf Nielsens Vej og Omfartsvejen kun sælges i arealer, der løber fra Ingolf Nielsens Vej til lokalplanområdets afgrænsning. 

Se eksemplerne herunder:

Eksempel Sønderborg Nord   Eksempel Sønderborg Nord

Du kan reservere en erhvervsgrund i op til to måneder. Reservationen kan ikke forlænges. Ved henvendelse fra en køber, som ønsker at købe grunden omgående, får du, som har reserveret grunden, 5 hverdage til at beslutte dig for et køb.

Gode grunde til at slå til

  • Tæt på lufthavn og motorvej
  • Mulighed for facade ud mod omfartsvejen
  • Tæt på Sønderborg by

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg