Høring

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Hesselgaard 1, 6300 Gråsten

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Hesselgaard 1, 6300 Gråsten.

 

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. om ændret placering af en tidliger godkendt løsdriftsstald. Der søges også om forlængelse af stalden samt etablering af en service bygning og en fodersilo.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Kommentere ansøgningsmaterialet

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:

  • Se ansøgningsmaterialet
  • Kommentere ansøgningsmaterialet
  • Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
  • Kommentere udkastet inden for en frist på to uger efter det er modtaget

 

Ansøgningsmaterialet kan ses under ”Vedhæftede dokumenter” eller fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Eventuelle bemærkninger og/ eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 14-06-2023 kl. 15:00

 

Henvendelse i sagen kan ske til:

Torben Kobberø

Landbrugssagsbehandler

Erhverv og Affald

Sønderborg Kommune

 

Telefon 27905496

tkob@sonderborg.dk

Høringsfrist

Område

6300, Gråsten

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00