Høring

Hagensig 10 Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Hagensig 10, 6470 Sydals

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

 

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til ændring og udvidelse af eksisterende produktion på ejendommen Hagensig 10, 6470 Sydals. 

Ansøger ønsker i forbindelse med etableringen af det nye staldanlæg, at rive de eksisterende og nedslidte staldbygninger ned. 

Området til den nye stald søges som et byggefelt i med mulighed for at etablere 2 letstalde,  4 letstalde eller en intellifarm stald.

Areal til produktion af slagtesvin vil uanset staldbygning blive på 2880 m2.


Området hvor de nuværende stalde ligger, vil efter nedrivning blive anvendt til vendeplads og siloer til foderopbevaring, samt opførelse af en ny foderlade.

 

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

 

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. §§ 16 a og 16 b i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

 

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:

  • Se ansøgningsmaterialet
  • Kommentere ansøgningsmaterialet
  • Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
  • Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

 

Ansøgningsmateriale kan ses på www.sonderborgkommune.dk ”Se alle høringer” eller fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, i perioden 24.05.2023-7.6.2023..

 

Eventuelle bemærkninger og/eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest fredag den 9.6.23 kl. 14.00.

 

Henvendelse i sagen kan ske til:

Sussanne Bigum Mortensen

Erhverv & Affald

Sønderborg Kommune

Tlf. nr.: 27 90 55 24

E-mail: sbmo@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en a

 

Høringsfrist

Område

6470, Sydals

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00