Høring

Høring af projekt om regulering af privat rørlagt vandløb og etablering af minivådområde ved Stolbro

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget et for­slag til regulering af et privat rørlagt vandløb i forbindelse med etablering af minivådområde. Ansøger ønsker at etablere et minivådområdeanlæg, der har til formål af fjerne kvælstof og fosfor.  

Projektet lægges hermed frem i 4 ugers offentlig høring.

Høringsfrist

Område

6430, Nordborg

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00