Afgørelse

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra udhus til beboelse på Lille Mommarkvej 25, 6470 Sydals

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre 40 m² udhus til beboelse på ejendommen matr.nr. 155 Sarup, Lysabild, der ligger på Lille Mommarkvej 25, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6470, Sydals

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00