Afgørelse

Landzonetilladelse til at anlægge 6 nye søer i Oksbøl Skov

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til etablering af 6 nye søer i Oksbøl Skov, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

 

Klagefrist

Område

6430, Nordborg

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00