Afgørelse

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på Græskobbel 25, 6440 Augustenborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 200 m2 samt en garagebygning på 50 m2 som erstatning for de eksisterende bygninger på ejendommen, der alle nedrives på ejendommen, der ligger Græskobbel 25, 6440 Augustenborg, matr.nr. 46 Asserballeskov, Asserballe, jfr. § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00