Afgørelse

Landzonetilladelse til at opsætte to stålcontainere a 15 m² pr. styk, på Svenstrup Friskole, Nordborgvej 62, Svenstrup, 6430 Nordborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte to stålcontainere på 15 m² pr. styk, som erstatning for nedbrændt garage, på ejendommen matr.nr. 195 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, der ligger på Nordborgvej 62, Svenstrup, 6430 Nordborg, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6430, Nordborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00