Afgørelse

Landzonetilladelse til ridebane på ejendommen matr.nr. 19a, Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Limbækvej 3, 6300 Gråsten

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre en eksisterende ridebane på 1200 m2 på ejendommen matr.nr. 19a, Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Limbækvej 3, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Klagefrist

Område

6300, Gråsten

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00