Afgørelse

Landzonetilladelse til udhus til legeredskaber på Tandslet Friskole, Ertebjergvej 2, 6470 Sydals

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre et udhus til legeredskaber på 68 m2 på Tandslet Friskole matr.nr. 52 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger på Ertebjergvej 2, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00