Høring

Nedrivningsanmeldelse vedr. bevaringsværdig ejendom på Lille Rådhusgade 39, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning bestående af et byhus og tilhørende baghus, på adressen Lille Rådhusgade 39, 6400 Sønderborg.

 

Bygningerne står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

 

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

 

Bygningen er bestående af et karaktergivende forhus, der er opført i 1923, som et byhus i 3 etager med udnyttet tagetage. Tilhørende findes et baghus i to etager med lav detaljeringsgrad og fladt tag. Baghuset er ikke omfattet af bevaringsværdien og nærværende høring. Baghuset indgår i nedrivningsanmodningen.

 

Byhuset udgør en tidstypisk og høj beboelsesejendom med pudsede facade mod gadesiden og naturrøde vingetagsten. Frontfacaden fremstår delvist ombygget i stueetagen, hvor et større udstillingsvindue er lukket og efterfølgende pudset. Frontfacaden har flere bevarede arkitektoniske detaljer som gesimsbånd, frontspids med fronton, og taktfast vinduessætning med tilpassede sålbænke, der understreger den nyklassicistiske stiltype. Hertil står ejendommen med en høj stueetager med portåbning og hvidmalede slutstens-stuk over vindue og port. Vinduerne og port er udskiftet på et ukendt tidspunkt til nye bondehusvinduer af plast og dør i portåbningen. Gennemgangen ved porten er bevaret med fri gennemgang gennem bygningens stueetage.


Ejendommen ligger i den centrale og ældste del af Sønderborg by, hvor den findes i nær tilknytning til Humletorvet.

 

Ansøger begrunder nedrivningsanmodningen med byhusets tekniske tilstand. Hertil med et ønske om at opføre ny bebyggelse til boligformål.

 

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 22. oktober 2023 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.

 

Høringsfrist

Område

6400, Sønderborg

Kontakt os

By og Landskab
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00