logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Børn og Ungeudvalget

Børn og Ungeudvalget træffer beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn.
Opdateret 16.09.2021

Børn og Ungeudvalget er et kommunalt udvalg, som ifølge Serviceloven kan træffe beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn.

Udvalget er uafhængigt af Byrådet og består af en byretsdommer fra retskredsen, to pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen samt to personer, der vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. 

I sager, der kræver kvalificeret flertal, er udvalget beslutningsdygtigt, når der er mindst 4 medlemmer til stede. I sager, der ikke kræver kvalificeret flertal, skal dommeren, én af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige samt ét af de udpegede byrådsmedlemmer være til stede.

Afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen. Derefter kan de bringes for byretten.

Børn og Ungeudvalgets medlemmer

Formand Helge Larsen, Socialdemokratiet
Næstformand Dorthe Mehlberg , Dansk Folkeparti