Salg af Primulavej 2, Augustenborg

Nu udbydes den tidligere Augusta Børnehave på Primulavej i Agustenborg
 

Nu udbydes en skøn ejendom i hjertet af Augustenborg

Der er tale om en ejendom der kan udnyttes både til parcelhusgrunde eller til tæt/lavt byggeri.

Primulavej 2 i Augustenborg er en tidligere kommunal børnehave. Ejendommen er på i alt 3346 m2. ejendommen består af en hovedbygning på 355 m2 opført i 1970 og opvarmes via fjernvarme. På grunden er desuden flere mindre udhusbygninger.

Ejendommen ligger i dag i et område udlagt til blandet bolig og erhverv i kommuneplanen. I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision forventes rammen ændret til boligområde. Kommuneplanen forventes vedtaget ultimo 2023.

Området er ikke lokalplanlagt, afhængig af områdets fremtidige anvendelse, kan et byggeprojekt blive lokalplanpligtig.

Ejendommen udbydes med en mindstepris på 2.500.000 kr. og med forbehold for Byrådets godkendelse af salget.

Hvis du ønsker en fremvisning af ejendommen, så tøv ikke med at kontakte os.

 

 

Hvordan køber jeg ejendommen?
  • Hent købstilbuddet under vedhæftede dokumenter
  • dfyld købstilbuddet og underskriv og husk angivelse af købspris, overtagelsesdato, CVR og Udskrift af tegningsregel.
  • Send købstilbuddet til ejendomskontoret@sonderborg.dk. Indeholder købstilbuddet CPR nr. anbefales det at indsende det digitalt
Hvornår kan jeg overtage ejendommen?

Salget sker med snarlig overtagelse og maksimalt 3 måneder efter købstilbuddet indsendes. 

Er grunden forurenet?

Der er ingen kendte forureninger på grunden.

Er der risiko for oversvømmelse?

Der er risiko for opstuvning af vand I det nordøstlige hjørne af grunden samt på vejen syd for grunden.

Er der andet jeg skal være opmærksom på?

Der ligger en dræns-ledning ind over arealet (kort ligger under ”vedhæftede dokumenter”). Den kan ikke fjernes da den dræner området (privat dræn). Drænledningen er tilkoblet til regnvandssystemet. Drænet er ikke tinglyst.

Det er ukendt hvilket formål drænet har, men det er konstateret i brug og kan derfor ikke lukkes. 

Sønderborg Forsyning oplyser at de eksisterende stik der er ind til området skal benyttes i forbindelse med ændring af den nuværende anvendelse, der vil ikke blive leveret nye tilslutninger. De eksisterende stik forventes at kunne håndtere en befæstelsesgrad på 30 pct.. Hvis der ønskes højere befæstelsesgrad kræver det sikkerhed i forhold til om stikket er stort nok. 

Hvilke skatteforhold er gældende?

Vi gør opmærksom på, at ejendomsvurderingen og afledte skattesatser kan ændres afhængig af købers udnyttelse af grunden.

Sælges ejendommen som en privat eller erhvervsejendom?

Ejendommen sælges som en erhvervsejendom. Køber gøres opmærksom på at ændret anvendelse kan medføre byggetekniske krav.

Udbud- og salgsvilkår?
  • Læs vores udbudsvilkår og salgsvilkår
  • Bud afgives ved at indsende købstilbud (ligger under dokumenter) via sikker post.
  • Husk at udfylde overtagelsesdatoen og nødvendig data om virksomheden, der byder herunder købers CPR nr. eller CVR nr.
  • Bud fra virksomheder skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
  • Svar på bud modtages efter fristens udløb
  • Såfremt der fremkommer oplysninger, der har betydning for et køb, offentliggøres de her på hjemmesiden
Hvem kan jeg kontakte ved spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

 

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg