Byggegrund på Stærevænget 6, Broager

Udlev din byggedrøm på Stærevænget 6, 6310 Broager, hvor den 714 m2 store byggegrund sælges.
 
 

Bo i et familievenligt kvarter i et naturskønt område tæt på institutioner, indkøb, foreninger mv. i dejlige Broager. Byggegrunden på 714 m2 ligger i et dejligt boligkvarter lige ud til et stisystem med kun få meter ned til det naturskønne område ’Loddenmosen’.

Mindsteprisen er 300.000 kr.

Hvordan køber jeg grunden?

Du sender et købstilbud via knapperne "Send købstilbud" øverst på siden.

Hvad må jeg bygge på grunden?
  • Der må maksimalt bygges 2 etager
  • Maksimal bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er 30% / maksimal bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse er 40%.
Er grunden byggemodnet?

Grunden er ikke byggemodnet, og køber skal derfor regne med, at der skal anlægges forsyningsstik til både vand, varme og elforsyning mm. Omkostningerne til de fysiske stik samt til tilslutningsbidragene skal køber selv afholde.

Skal jeg regne med ekstra omkostninger for byggegrunden?

På overtagelsesdagen vil der være etableret stik til regn- og spildevand på byggegrunden. Ved salget forbeholder Sønderborg Kommune sig retten til at opkræve tilslutningsbidraget til regn- og spildevandskloakering på kr. 64.956,25,- (gældende pris fra Sønderborg Forsynings takstblad 2020) oven i byggegrundens pris.

Er der andet jeg bør vide?
  • Der løber et tidligere kommunalt vandløb på matriklen. Vandløbet ligger i 5 meters dybde. Vandløbets betonrør er stadig i jorden, da det er knust, og vandløbet er ude af drift.
  • N1 har en ledning, som overskærer det sydlige hjørne af matriklen, tæt på skel mod Spurvevej.
  • Broager Fjernvarme har et stik ind ved vendeplads ved Spurvevej.
Hvordan er det at bo i Broager?

Broager har ca. 3.274 indbyggere. I byen er der rigtig gode pasningsmuligheder i form af dagpleje og to kommunale børnehaver med vuggestue samt to private børnehaver hhv. Broager Private Børnehus og Deutscher Kindergarten, Broacker

Broager skole har elever fra 0 – 9 klassetrin. Der er flere dagligvare butikker i byen, servicestation og byen rummer Broager Hallen, hvor der er mange forskellige aktiviteter, motionscenter og mulighed for at leje lokaler til arrangementer.

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

  • Familievenligt kvarter
  • Tæt på naturområde
  • Gode pasningsmuligheder

Område

6310, Broager

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg