Areal på Strandvej, Havnbjerg

Vi sælger arealet matr. nr. 508, Havnbjerg. Arealet er 11.453 m2. Læs mere og byd.
 
 

For Sønderborg Jordkøbsnævn sælger Sønderborg Kommune matr. nr. 508 Havnbjerg, Havnbjerg. Arealet er på 11.453 m², og er beliggende ved Strandvej i Havnbjerg, 6430 Nordborg.

Mindsteprisen er 57.265 kr. (50.000 kr./ha.)

Hvad er mindsteprisen

Mindsteprisen er 50.000 kr./ha. – dvs. 57.265 kr.

Hvordan byder jeg på arealet?

Du kan indsende et købstilbud via knappen "Send købstilbud" øverst på siden.

Bliver købesummen pålagt moms?

Nej.

Hvilke plan – og miljømæssige forhold er der?
 • landzone.
 • Lokalplan: ingen
 • Området er ikke rammelagt i kommuneplanen
 • 4.673 m2 af matriklen er omfattet af strandbeskyttelse
 • Arealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Hvilke skattemæssige forhold er der?

Arealet er en del af en samlet fast ejendom med noteringstypen Landbrug uden beboelse, og har en samlet grundværdi på 582.600 kr. for 94.454 m2 (2020). Sælger er uden ansvar for skattemæssige forhold eller ændringer heraf.

Er der andet jeg bør vide?

Køber skal selv iværksætte og betale for tinglysning af købet og de omkostninger, som der er forbundet med dette og sørge for at få arealet tillagt til egen ejendom. Sælger er selv ansvarlig for at sikre, at arealet kan tillægges købers ejendom. Der kan være særlige afstandskrav til øvrig ejendom som skal overholdes. Køber kan evt. kontakte landinspektørfirma herom.

Supplerende information
 • Byggelinje fra 1940 vedrører strandbeskyttelseslinje, bilag
 • Byggelinje vedr. Nordborgvej, bilag
 • Adgangsbegrænsning vedr. Nordborgvej, bilag
Hvor finder jeg udbudsmaterialet?

Du finder det samlede udbudsmateriale nederst på siden under "Vedhæftede dokumenter".

Hvem kan jeg kontakte ved spørgsmål?

Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Kontaktoplysninger nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

 • Attraktiv beliggenhed
 • Areal på 11.453 m2
 • Mindsteprisen er 57.265 kr.

Område

6430, Nordborg

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg