Afgørelse

Tillæg nr. 9 til Sønderborg Kommunes spildevandsplan 2016 – 2021, separatkloakering af Mommarkvej 52A

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Grunden Mommarkvej 52A skal separatkloakeres, og med dette spildevandsplantillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2016-2021 bliver det muligt at sikre afledningen af både sanitært spildevand samt overfladevand fra den nye grund.

Tillægget er godkendt på Natur- Klima og Miljøudvalget 4. november 2022. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan vedtagelse af tillægget ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tillægget kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00