Afgørelse

Tillægsgodkendelse til Nature Energy Kværs A/S, Felstedvej 35C, 6300 Gråsten

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune har den 11. november 2022 meddelt tillægsgodkendelse til Nature Energy Kværs A/S, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Nature Energy Kværs A/S har søgt om etablering af en selvstændig halmhal til oplag og forbehandling af halm, i forhold til det oprindeligt tilladte.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 9. december 2022.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Klagefrist

Område

6300, Gråsten

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00