Afgørelse

Vedtaget lokalplan lokalplan nr. 3.3-1 Sommerhusområde Fiskerløkken, Sarup, Lysabild og vedtaget kommuneplantillæg nr. 19 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Kommune- og lokalplan

Sønderborg Byråd har den 30. august 2023 vedtaget lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde Fiskerløkken, Sarup, Lysabild og kommuneplantillæg nr. 19 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

 

Link til lokalplan: https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=813
Link til kommuneplantillæg: https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/39714

 

Planerne har til formål at bibeholde området som sommerhusområde, med mulighed for etablering af færre men større sommerhuse.

 

Endvidere har lokalplanen til formål at udlægge areal til fælles friarealer med mulighed for opholds- og legepladser mv. for beboerne, at anlægge et trafiksystem, der tilgodeser at fodgængere kan færdes trygt i området samt har lokalplanen til formål at sikre vejadgang ind til sommerhusområdet.

 

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

 

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

På denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Klagefrist

Område

6470, Sydals

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

By og Landskab
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00