logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Broer og bygværker

Her finder du information om Kong Chr. X's og kommunens andre broer og bygværker.
Opdateret 18.10.2021

I Sønderborg Kommune er der fire større broer. 

  1. Kong Chr. X´s Bro
  2. Egernsundbroen
  3. Munkemøllebroen

Kommunen har ansvaret for tre af broerne, mens Vejdirektoratet fører tilsyn med bygværker på motorvejen og videre til Fynshav, herunder Alssundbroen.

Hvornår kan man sejle under Kong Christian den X's Bro?

Broen er i sommerperioden 1. april - 31 okt. bemandet fra kl. 06.30-22.00 og i vinterperioden,1. november - 31 marts, bemandet fra kl. 06.30-15.45.

Der kan åbnes for passage første gang kl. 06.38, og sidste gang kl. 21.38 i sommerperioden, og kl. 15.38 i vinterperioden. På hverdage er der ingen åbning kl. 07.38 (spærretid).

Skibe som har tilkendegivet ønske om gennemsejling kan normalt forvente at passere broen inden for åbningstiderne oplyst i "Den Danske Havnelods". Næste åbning vises i displayet på bropillen.

For gennemsejling udenfor det nævnte tidsrum åbnes broen efter erlæggelse af en afgift på 300 kr.

Kontakt broen på VHF kanal 16 eller tlf.: 88 72 41 10 inden for normal åbningstid.

Ved lukket bro er den frie højde ved daglig vande til underkant af broens dragere i klappefaget og buefaget ca. 4,5 m. I det smallere brofag vest for klapfaget er gennemsejlingshøjden ca. 6,0 m.

Hvornår kan man sejle under Egernsundbroen?

I perioden 1. november - 31. marts kl. 06.15-15.15 og 1. april - 31. oktober kl. 06.15-22.15 kan skibe forvente passage hver hele time, såfremt de med flag har tilkendegivet, at de ønsker passage af broen. Der er ikke spærretid på Egernsundbroen.

Ved lukket bro er den fri højde ved daglig vande til underkant i klapfaget ca. 6,0 m. I øvrige fag er gennemsejlingshøjden ca. 4,5 m

Generelt for begge broer:

På broerne findes et digitalt lysdisplay, som viser, hvornår næste broåbning kan forventes.

Uden for de nævnte tidsrum kan fritidsfartøjer mod erlæggelse af en afgift, hvis størrelse fastsættes af Sønderborg Kommune, forlange broen åbnet for gennemsejling, såfremt der inden for normal åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Afgiften lyder på 300kr.

Uden for de nævnte tidsrum kan erhvervsfartøjer forlange broen åbnet for vederlagsfri gennemsejling, såfremt der inden for normal åbningstid er truffet aftale med brovagten herom.

Forbindelse med brovagten kan etableres på VHF, kanal 16, eller på tlf.: 88 72 41 10.

Vægtbegrænsning

Der er vægtbegrænsning på 10 tons akseltryk på mange af kommunens broer og bygværker. Dette skyldes broernes bæreevne.