logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Demens

Kompetencecenter for Demens varetager rådgivning og undervisning til borgere med demens eller pårørende til en borger med demens, samt udvikling af demensområdet i kommunen.
Opdateret 12.08.2021

Hvis du eller en af dine pårørende er ramt af demens, kan du i vores Kompetencecenter for Demens få hjælp og rådgivning til at klare hverdagen.
Vores demenskoordinatorer tilbyder:

  • rådgivning og vejledning om demens i borgeres hjem, på plejecentre og i botilbud
  • undervisning om demenssygdomme og demensforløb samt støttemuligheder
  • vejledning og koordinering af kommunale tilbud og muligheder, samt eksterne samarbejdspartnere.

Foredragsrække for personer med demens og deres pårørende

Diagnosen og tiden efter

Foredragsrækken er en blanding af oplæg, dialog og erfaringsudveksling og er et tilbud til personer med demens, som for nylig har fået stillet en demensdiagnose og deres pårørende. Det kan være ægtefæller, samlevere, voksne børn og svigerbørn.

Foredragsrækken er gratis, og der kan deltage mellem 20-60 personer på et hold.

Foredragsrækken består af tre moduler á to times varighed med to-tre-ugers mellemrum, og man deltager i alle tre moduler.

Man kan læse mere om foredragsrækken - efterår 2021 og tilmelding ved at klikke her.

Demens-kursus for pårørende

Det kan være svært at vide, hvordan du som pårørende kan hjælpe en nærtstående med demens. Derfor tilbyder Sønderborg Kommune kursusforløb for pårørende til borgere med demens.

Demens-kursus for ægtefælle eller samlevende

Kursusforløb for ægtefælle eller samlevende strækker sig over syv uger, tre timer pr. gang om formiddagen.

Demens-kursus for voksne børn

Der tilbydes også et forløb over fire uger for voksne børn til forældre med demens. Kurset afvikles som aften-tilbud.

Formålet med begge typer kurser er:

  • at få viden, støtte og øge forudsætningerne for at kunne mestre dagligdagen og de udfordringer, der følger med sygdommen
  • at få mulighed for samvær med andre i samme situation og netværksdannelse efter kurset

Læs mere: Kursus om demens - et tilbud til pårørende.

Fysisk træning for mennesker med demens

Fysisk aktivitet kan være med til at forhale udviklingen af en demenssygdom, øge fysiske- og psykiske ressourcer samt forebygge livsttilssygdomme.

Sønderborg Kommune tilbyder træning for hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende. Du træner på hold med ligesindede, og vi træner både inde og ude.

Deltag i træningsforløbet ’Motion Sind Samvær’

På træningsforløbet Motion Sind Samvær foregår træningen indendørs hos en fysioterapeutklinik. Vi træner både balance, muskelstyrke og kredsløb. Træningen varetages af en fysioterapeut, der tager hensyn til individuelle udfordringer undervejs. Alle hjemmeboende borgere med en demenssygdom kan deltage med eller uden en pårørende.

OBS! DETTE TILBUD ER MIDLERTIDIGT SAT I BERO PÅ GRUND AF CORONAVIRUS.

Læs mere: Pjece, Motion Sind Samvær

Naturtræning

Naturtræningen varetages af en fysioterapeut og foregår på tre forskellige hold i den skønne natur i Sønderborg Kommune. Det ene hold træner i Gråsten, det andet i Nordborg og det tredje i Sønderborg.

Naturen og det sociale samvær er i fokus, når vi træner både muskelstyrke, balance og kredsløb.

Alle er velkomne, men du skal dog kunne færdes sikkert og selvstændigt til fods uden brug af ganghjælpemiddel.

Læs mere: Naturtræning Gråsten

Læs mere: Naturtræning Nordborg

Læs mere: Naturtræning, Sønderborg

Demenscafé

Kom med til vores demenscafé og mød andre ligesindede med demens tæt inde på livet.

Hvad er vilkårene for at deltage i demenscaféen?

  • Tilbuddet er gratis
  • Alle er velkomne
  • Der kræves ingen tilmelding (kun ved få større arrangementer)
  • Kaffe og kage/frugt koster 20 kr.

Man skal ikke være medlem af Netværkshuset for at deltage i cafétilbuddet.

Hvor: Palmosehuset i Sønderborg, Palmose 14, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Hvornår: Én gang om måneden.

Se demenscaféens kalender for 2. halvår ved at klikke her.

Få hjælp til demens med musikterapi

Musikterapi er målrettede forløb til borgere med demens, på et af kommunens plejecentre. Visitation til tilbuddet sker gennem plejecenteret.

Kompetencecenter for Demens består af:

 Foto af Betina Jørgensen

Daglig leder:

Betina Schmidt Jørgensen
Tlf.: 27 90 44 88
E-mail: bsjo@sonderborg.dk
 

Foto af Margit Jönsson

Demenskoordinator:

Margit Jönsson
Tlf.: 27 90 37 54
Træffetid: Kl. 08:00-09:00
E-mail: mjen@sonderborg.dk

Foto af: Lone Dall

Demenskoordinator:

Lone Dall  
Tlf.: 27 90 37 63  
Træffetid: Kl. 08:00-09:00
E-mail: ldal@sonderborg.dk

Foto af Helle Lützen

Demenskoordinator:

Helle Lützen
Tlf.: 27 90 03 07
Træffetid: Kl. 08:00-09:00
E-mail: hlyt@sonderborg.dk

Foto af Ditte-Marie Madsen

Demenskoordinator:

Ditte-Marie Madsen
Tlf.: 27 90 37 42
Træffetid: Kl. 08:00-09:00
E-mail: dimd@sonderborg.dk

Foto af Gitte Andersen

Demenskoordinator:

Gitte Andersen
Tlf.: 27 90 37 53
Træffetid: Kl. 08:00-09:00
E-mail: gan3@sonderborg.dk

Foto af Tine Kjeldsen

Demenskoordinator:

Tine Kjeldsen
Tlf: 27 90 59 33
E-mail: tkje@sonderborg.dk

Foto af Signe Kristiansen

Musikterapeut:

Signe Kristiansen
Tlf. 27 90 03 17
E-mail: siks@sonderborg.dk

Foto af Maria Nørgaard

Fysioterapeut:

BARSELSVIKAR FOR LIV

Maria Nørgaard
Tlf: 27 90 37 51
E-mail: mrng@sonderborg.dk

Foto af: Liv Fink Thorsen

Fysioterapeut:

PÅ BARSEL

Liv Fink Thorsen
Tlf: 27 90 37 51
E-mail: lits@sonderborg.dk

Foto af Dorthe Bay Bennedsen

Udviklingskonsulent:

Dorthe Bay Bennedsen
Tlf. 27 90 63 06
E-mail: dbbe@sonderborg.dk