logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ferie- og sammenpasning dagtilbud og SFO 2021

Her finder du en liste over ferie- og sammenpasningsdage i 2021.
Opdateret 12.01.2021

I forbindelse med skolernes ferie og på dage, hvor der traditionelt er et lavt fremmøde, tilbydes sampasning i dagtilbud og SFO. Det betyder, at det er udpegede institutioner, der står for den samlede pasning for et område. Det annonceres i god tid via dit barns institution både i hvilke tidsperioder og i hvilke institutioner, der etableres sampasning. I Dagplejen tilbydes gæstepasning.

Sommerferien:

Skolefritidsordninger
Som udgangspunkt holder SFO'erne sommerferielukket i ugerne 29 og 30. Skolebestyrelsen kan dog beslutte at udvide med en uge.

Daginstitutioner
Som udgangspunkt holder daginstitutionerne sommerferielukket i ugerne 29 og 30. Dagtilbudsområdernes forældrebestyrelser kan beslutte op til 4 ugers lukning i løbet af året.

Dagplejen

Som udgangspunkt holder dagplejen sommerferielukket i ugerne 29 og 30.

Dit barn skal senest tilmeldes feriepasning 6 uger inden feriestart.

Øvrige dage i 2021

  • Fredag den 14. maj - (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Mandag d. 27. december
  • Tirsdag d. 28. december
  • Onsdag den 29. december
  • ​Torsdag den 30. december
  • Fredag d. 31. december

 

Der etableres sampasning i dagene mellem jul og nytår, dog ikke 24. december 2021.

Dreng graver i sandet