logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ferielukning og lukkedage

Her finder du en liste over lukkedage i 2020. Du kan også se en liste over ferieinstitutioner for 2020.
Opdateret 13.08.2020

Der er aftalt lukkedage i såvel dagtilbud som skolefritidsordninger. I daginstitutioner og i skolefritidsordninger er lukkedagene de samme for begge områder - mange forældre har børn i både dagtilbud og sfo, derfor denne samlede oversigt. 

For at genere forældrene mindst muligt er lukkedagene placeret på dage, hvor der traditionelt er et lavt fremmøde.  Dit barn skal tilmeldes feriepasning 6 uger i forvejen.

Lukkedagene og alternativ pasning annonceres i god tid i dit barns institution.

Lukkedage i daginstitutioner og skolefritidsordninger

2020

  • Fredag den 22 maj - (Dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Fredag den 5.juni (Grundlovsdag)
  • Torsdag den 24. december
  • Onsdag den 30. december
  • ​Torsdag den 31. december

Der etableres på lukkedagene alternativ pasning, dog ikke 5. juni og 24. december.

Lukkedage i dagplejen

2020

  • 5. juni 2020
  • 24. december 2020

Dreng graver i sandet

Ferielukning

Der er ikke ferielukket i dagplejen, men det kan ske, at børn flyttes til en gæstedagplejer. Børnehaverne holder lukket i uge 29 og 30, men dagtilbudsområdernes forældrebestyrelser kan beslutte op til 4 ugers lukning i løbet af året. SFO'erne er pålagt lukning i uge 29 og 30, men skolebestyrelsen kan beslutte at udvide med en uge. I perioder med ferielukning stilles alternativ pasning til rådighed i en ferieinstitution. Feriepasning annonceres i god tid i dit barns institution. I nedenstående skema er ferie-sfo også medtaget:

Se, hvilken institution eller sfo, der har åbent i ferieperioden i dit område på listen i vedhæftede dokumenter nederst på siden.