logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kommunikation og hjælpemidler

Som borger i Sønderborg Kommune kan du få hjælp til problemer med høre, se og tale fra Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).
Opdateret 01.09.2021

Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK Sønderborg) er et specialeteam som håndterer opgaver omkring kommunikationsudfordringer i forhold til borgere med tale-, høre- og synsproblemer. CHK er organiseret som en del af Hjælpemiddelafdelingen i Myndighed, Job og Velfærd, Sønderborg Kommune.

Vi glæder os til at byde dig velkommen hos CHK Sønderborg

Du finder CHK Sønderborg på Ellegårdvej 25P, 6400 Sønderborg.

​Indgangen finder på højre side af bygningen. Der er gratis, tidsubegrænset parkering foran bygningen. Brug fortrinsvis de pladser, hvor der står Borgerparkering CHK. Der er også to P-pladser forbeholdt handicappede foran bygningen. 

Du finder venteværelset til højre for indgangen. Når du ankommer, kan du ringe på klokken på bordet i venteværelset. Så kommer personalet ud til dig så hurtigt, de kan.

Åbningstider

CHK Sønderborg har ikke faste åbningstider. Men der er typisk personale i huset mandag til  torsdag fra kl. 08.00 - 15.30 og fredag 08.00 - 14.00, men der vil være tidspunkter, hvor alt personalet er optaget.

Vi anbefaler, at du på forhånd laver en aftale med den fagperson, du ønsker at tale med. Du finder telefonnumre og –tider på fagpersonalet på vores kontaktliste.

Befordringsgodtgørelse

I nogle tilfælde har du mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse, når du kommer til undervisning eller har en aftale omkring hjælpemidler på CHK.

Du kan kontakte CHKs administrative medarbejder, hvis du har spørgsmål til, om du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse. Vores administrative medarbejder har telefontid alle hverdage kl. 13.00 - 14.00 på tlf. 88 72 74 83.

Hvem kan få hjælp af CHK?

Målgruppen er primært unge og voksne, der ikke kan kommunikere på sædvanlig vis, og som har behov for specialundervisning og specialrådgivning samt eventuelle særlige kommunikationshjælpemidler. Målgruppen omfatter også borgere under uddannelse og i erhverv.

Børn og unge under 18 år med tale-, høre- eller synsvanskeligheder kan få hjælp ved henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Ydelserne tager udgangspunkt i en individuel vurdering af dine vanskeligheder samt dine ønsker og behov.

Ydelsen kan bestå af:

  • Udredning
  • Rådgivning og vejledning
  • Undervisning
  • Afprøvning af hjælpemidler
  • Opfølgning og evaluering.

Et forløb kan indeholde flere af ovenstående elementer. Forløbet er altid individuelt tilrettelagt i tæt samarbejde med dig og evt. pårørende og andre relevante fagpersoner.

Personalet yder generel vejledning i telefontiden.

I menuen til venstre kan vælge undersider, hvor du kan læse nærmere om Tale, Høre, Syn eller IKT.

Henvendelse

Der er fri henvendelse til personalet ved CHK Sønderborg. Du kan derfor altid ringe eller skrive til os, hvis du vil tale med en fagperson om tale-, høre eller synsproblemer. I nogle tilfælde vil du også opleve, at du bliver henvist af en speciallæge eller af sygehuset.

Pårørende og fagpersoner i kommunen, som har kontakt til borgere med tale-, høre eller synsvanskeligheder, kan få rådgivning og vejledning af CHK Sønderborgs personale. 

Lovgivning

Ydelserne leveres primært efter disse love og tilhørende bekendtgørelser og vejledninger:

I enkelte sager leveres også ydelser efter anden lovgivning.

 

Forhold omkring begrænsning af smitte med COVID-19

Medarbejderne hos CHK følger de gældende retningslinjer for begrænsning af smitte med coronavirus Covid-19.

Du skal benytte mundbind, når du kommer til CHK, medmindre du er fritaget for at bruge mundbind. Har du glemt dit mundbind, kan du få udleveret et af personalet.

Medarbejderne bruger mundbind eller ansigtsvisir, hvis de ikke kan holde afstand til dig.

Vi rengør borde, stole og undervisningsmaterialer, og vi lufter ud i lokalet mellem hver undervisning.

Vi beder dig følge de anvisninger, der hænger i indgangen og venteværelset. Der står håndsprit til fri afbenyttelse flere steder hos CHK.

Når du har en aftale, beder vi dig tage max. 1 pårørende med, så vi er sikre på, at vi kan holde den anbefalede afstand. Hvis der er for mange i venteværelset, beder vi dig vente udenfor, indtil der er bedre plads.

Al holdundervisning hos CHK er aflyst på nuværende tidspunkt. Vi vurderer, at vi ikke kan afvikle specialundervisning på hold på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Holdundervisning vil blive genoptaget, når det igen er muligt at lave specialundervisning med flere deltagere og mindre afstand. Hvis du gerne vil kontaktes, når et hold starter op, kan du kontakte CHK, så skriver vi dig op.

Hvis du har behov for undervisning og ikke kan vente, til der igen er holdundervisning, kan du også kontakte os. Måske kan du have glæde af et individuelt undervisningstilbud i stedet.