logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forudgående høring i forbindelse med ændring af Sønderborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Opdateret 20.04.2021

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. april 2021 vedtaget at sende et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald for Sønderborg Kommune i offentlig høring.

Høringsperiode

Forslag til regulativ for husholdningsaffald er fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 20. april 2021 til den 28. maj 2021.

Se regulativforslaget her: Regulativ for husholdningsaffald

Mere om forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslaget til regulativ for husholdningsaffald implementerer de nationale krav om indsamling af 10 affaldsfraktioner hos alle husholdninger, baseret på Folketingets Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Sønderborg Kommune indførte i oktober 2020 indsamling af ni fraktioner hos alle boliger og otte fraktioner i sommerhusområderne.  

I regulativet indfører Sønderborg Kommune en obligatorisk henteordning for madaffald i Sønderborg Kommunes sommerhusområder fra medio september 2021 og indarbejder en obligatorisk henteordning for tekstilaffald hos alle husstande.

Madaffaldsordningen i sommerhusområderne kan indføres uden større prisstigning for grundejerne, da der blot skal sætte skillevægge i de fleste beholdere. Forud for udrulningen vil grundejerne blive tilbudt at vælge, hvilken beholderstørrelse som passer til deres sommerhus. 

Tekstilordningen indføres som en model, hvor borgerne får udleveret specielle poser til ødelagt tøj og tekstilaffald. De fyldte poser kan borgerne komme i genbrugsbeholderen efter Sønderborg Forsynings anvisning. Herved

benyttes den eksisterende infrastruktur, og indsamling sker i de eksisterende indsamlingsordninger.

Sønderborg Kommune skal sørge for, at der er affaldsordninger og sikre, at ordningerne lever op til de lovgivningsmæssige krav. Regulativerne er udarbejdet i henhold til reglerne om kommuners og privates indsamling og håndtering af affald i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. samt i bekendtgørelse om affald.

Ifølge disse bekendtgørelser skal kommunen udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald fra husholdninger og virksomheder i kommunen. Regulativerne skal være opdelt i en generel del og en særlig del efter de skabeloner, som er fastsat i bekendtgørelsen.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:

  • Se regulativforslaget
  • Kommentere på regulativforslaget

Eventuelle bemærkninger og/eller spørgsmål til høringen eller regulativforslagene skal være kommunen i hænde senest den 28. maj 2021.

Kontakt

Henvendelse i sagen kan ske til:

Martin Frank Mogensen
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune

Tlf.: 88 72 66 81
E-mail: mfmo@sonderborg.dk