logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kunstrådet

Her kan du læse om Sønderborg Kommunes Kunstråd.
Opdateret 31.03.2022

Kunstrådets formålet er at styrke kvaliteten af kunsten og de kunstoplevelser, der tilbydes i kommunen. Kunstrådet er obligatorisk høringspart i alle kommunale sager relateret til kunst, indkøb af kunst, omplacering og renovering af eksisterende kunstværker samt udarbejdelse af politikker og planer. Derudover er Kunstrådet rådgivende i kunstprojekter i henhold til ordningen om anvendelse af en del af anlægssummer til kunstnerisk udsmykning (1 pct. kunstordningen).

Sønderborg Kommunes Kunstråd  består af følgende medlemmer:

  • 1 kunstfaglig repræsentant udpeget af og fra Sønderjyllands Kunstskole
  • 1 kunstfaglig repræsentant udpeget af og fra kunstforeninger i Sønderborg Kommune
  • 1 kunstfaglig repræsentant udpeget af og fra kunsthaller placeret i Sønderborg Kommune
  • 1 kunstfaglig repræsentant efter indstilling fra Billedkunstnernes Forbund (BKF)
  • 1 medlem med baggrund som arkitekt med indsigt i byrumsarkitektur efter indstilling fra Akademisk Arkitektforening

logo_-_kunstraadet.jpg