Areal på Nordborgvej 79b, Havnbjerg

Vi sælger landbrugsarealet Nordborgvej 79b, Havnbjerg, Nordborg. Arealet er 22.554 m2. Læs mere og byd.
 
 

For Sønderborg Jordkøbsnævn sælger Sønderborg Kommune matr. nr. 3b Havnbjerg, Havnbjerg. Arealet er på 22.554 m², og er beliggende Nordborgvej 79b i Havnbjerg, 6430 Nordborg. Indkørsel mellem nr. 77 og 79. Der er ligeledes vejret til arealet fra Kvanløkke. Arealet er udlagt i græs.

Mindsteprisen er 315.756 kr. (140.000 kr./ha.)

Hvad er mindsteprisen

Mindsteprisen er 140.000 kr./ha. – dvs. 315.756 kr.

Hvordan byder jeg på arealet?

Du kan indsende et købstilbud via knappen "Send købstilbud" øverst på siden.

Bliver købesummen pålagt moms?

Nej.

Hvilke plan – og miljømæssige forhold er der?
  • landzone
  • Lokalplan: ingen
  • Området er ikke rammelagt i kommuneplanen
  • På landbrugsarealet er der en sø med randzone, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. Der må ikke ændres i søens tilstand uden tilladelse fra myndighederne. Græsarealerne er besigtiget i 2013 af Miljøministeriet, og er ikke registreret som beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.
Hvilke skattemæssige forhold er der?

Arealet er en del af en samlet fast ejendom med noteringstypen Landbrug uden beboelse, og har en samlet grundværdi på 582.600 kr. for 94.454 m2 (2020). Sælger er uden ansvar for skattemæssige forhold eller ændringer heraf.

Er der andet jeg bør vide?

Køber skal selv iværksætte og betale for tinglysning af købet og de omkostninger, som der er forbundet med dette og sørge for at få arealet tillagt til egen ejendom. Sælger er selv ansvarlig for at sikre, at arealet kan tillægges købers ejendom. Der kan være særlige afstandskrav til øvrig ejendom som skal overholdes. Køber kan evt. kontakte landinspektørfirma herom.

Supplerende information
  • Byggelinje fra 1940 vedrører strandbeskyttelseslinje (servitut nr. 1) på den oprindelige ejendom
  • Byggelinje vedr. Nordborgvej, bilag
  • Adgangsbegrænsning vedr. Nordborgvej, bilag
  • Der overføres betalingsrettigheder fra tidligere forpagter
Hvor finder jeg udbudsmaterialet?

Du finder det samlede udbudsmateriale nederst på siden under "Dokumenter".

Hvem kan jeg kontakte ved spørgsmål?

Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Kontaktoplysninger nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

  • Attraktiv beliggenhed
  • Areal på 22.554 m2

Område

6430, Nordborg

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg