logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Jordkøbsnævnet

Sønderborg Jordkøbsnævn kan ved jordkøb og betaling med jord medvirke til at sikre forskellige offentlige og private projekter.
Opdateret 09.02.2022

Jordkøbsnævnet kan mageskifte jord (købe jord og betale med jord).

Det vil sige købe jord til jordbrugsmæssige aktiviteter, hvis der i kommunen er brug for ekstra jord til en jordfordeling, at skaffe jord til supplering af jordbrug og at skaffe jord til at bevare landskabet samt købe jord til ikke-jordbrugsmæssige aktiviteter til fx: drikkevandssikring, naturgenopretning, byudvikling og fritidsområder.

Hvem sidder i Jordkøbsnævnet?

Jordkøbsnævnets medlemmer er udpeget af Sønderborg Byråd:

Byrådet:

Email-adresse:

Suppleant:

Erik Lauritzen (A) formand

borgmester@sonderborg.dk

Stephan Kleinschmidt (S)

Asger Romme Andersen (Ø) ara@sonderborg.dk Jesper Smaling (A)

Kristian Bonefeld (V)

kbo@sonderborg.dk

Thomas Worm Larsen (V)

Tage Petersen (V)

tpe@sonderborg.dk

Jimmy Simonsen (V)

Sønderjysk Familielandbrug:

 

 

Niels Iwang

iwang@jubii.dk

 

LandboSyd:

   

Flemming Rasmussen

Blansvej24@gmail.com

 

Friluftsrådet:

 

 

Birger Jønsson

b.joensson@stofanet.dk

Søren Flensborg

Danmarks
Naturfredningsforening:

 

 

Torben Nielsen

wolffsgaardsvej@bbsyd.dk

Christian Eckholdt