Projektareal ved Egernvej, 6300 Gråsten

Byd på det attraktive projektareal Egernvej i Gråsten på ca. 7.635 m2 til udvikling af helårsboliger.
 
 

Om grunden ved Egernvej, Gråsten

Området er attraktivt for boligbebyggelse, og der er stor efterspørgsel på boliger og byggegrunde i Gråsten-området. Sønderborg Kommune ønsker at udvikle området til helårsboliger, som enten grundsalg, salg eller udleje af boliger. Grunden er sidste rest af det populære Dyrhøjkvarter i Gråsten, som endnu ikke er bebygget. Køber skal være opmærksom på, at der stilles krav om byggepligt.

Arealet er på ca. 7.635 m2, og her får du mulighed for byggeri af enten tæt/lav eller åben/lav boliger.

Hvordan køber jeg arealet?
 1. Hent købstilbuddet via knappen øverst på siden.
 2. Udfyld købstilbuddet i underskrevet form og husk angivelse af købspris, overtagelsesdato, CVR og Udskrift af tegningsregel.
 3. Send købstilbuddet via knappen øverst på siden.
Hvornår kan jeg overtage arealet?

Salget sker med snarlig overtagelse og maksimalt 3 måneder efter købstilbuddet indsendes. 

I forbindelse med salget skal køber selv foretage de nødvendige matrikulære ændringer og byggemodne matriklen. Arealet henligger i dag som græsareal.

Hvordan er jordbundsforholdene og miljøet?

Grunden er ikke arkæologisk undersøgt, og køber skal selv iværksætte evt. forundersøgelser og udgravning og træffe aftale herom med Museum Sønderjylland. I en arkæologisk udtalelse for matrikel 1512v vurderer Museum Sønderjylland, at der vil være høj risiko for at træffe på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde indenfor af den berørte matrikel, hvorfor en forundersøgelse anbefales.

Er grunden forurenet?

Der er ingen kendte forureninger på grunden.

Er der risiko for oversvømning?

Mindre dele af grunden er udpeget som område, hvor der er lille risiko for regnvandsoversvømmelser.

Er der foretaget jordbundsundersøgelser?

Der er ikke foretaget jordbundsundersøgelser på arealerne. Du er velkommen til at foretage undersøgelser efter forudgående skriftlig accept af Sønderborg Kommune. Arealerne skal reetableres fuldt ud, såfremt ejendommen ikke købes.

Er der andet, jeg skal være opmærksom på?

Køber skal være opmærksom på, at der skal etableres en vendeplads dimensioneret efter gældende vejregler for enden af den blinde vej – dette er der ikke taget højde for i de vedlagte skitser. Vejen i udstykningen vil skulle etableres som privat fællesvej.

Hvilke skatteforhold er gældende?

Vi gør opmærksom på, at grundens ejendomsvurdering og afledte skattesatser ændres dels ved frastykning og dernæst ved købers udnyttelse af grunden.

Hvad er tidsplanen for salget?

Du kan byde på grunden og herefter sælge efter godkendelse af Byrådet i Sønderborg Kommune.

Grunden sælges til højestbydende, men Sønderborg Kommune har ret til at forkaste alle bud. Der kan ikke stilles modbud eller yderligere vilkår i forbindelse med handlen.

Eksempel på tidsplan for salg af arealerne ved Egernvej

Økonomiudvalgsmøde

23. november 2022

Byrådsmøde

30. november 2022

Tilbagemelding til købere

1. december 2022

Senest overtagelsesdag

5. januar 2023

Parcelhusgrunde skal være klar til salg senest, eller:

 • Projektsalg af boliger eller udleje snarest

5. januar 2024

5. januar 2026

Udbud- og salgsvilkår
 • Læs vores udbudsvilkår og salgsvilkår
 • Bud afgives ved at indsende købstilbud (ligger under dokumenter) via sikker post.
 • Husk at udfylde overtagelsesdatoen og nødvendig data om virksomheden, der byder herunder købers CPR nr. eller CVR nr.
 • Bud fra virksomheder skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
 • Svar på bud modtages så snart sagen er politisk behandlet.
 • Såfremt der fremkommer oplysninger, der har betydning for et køb, offentliggøres de her på hjemmesiden.
Tilføjelser til udbuddet/salget
Dato Tilføjelse
27.09.22

Ja, byggeriet skal leve op til kravene i den gældende lokalplan:

Har du et konkret byggeprojekt i tankerne, er du velkommen til at kontakte afdeling Byg og Bolig for vejledning om dit projekt på tlf. 88 72 40 82.

Hvem kan jeg kontakte ved spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Dokumenter

LER-dokumenter

Gode grunde til at slå til

 • Stort og attraktivt projektareal på ca. 7.635 m2 i det populære Dyrhøjkvarter i Gråsten.
 • Mange muligheder for anvendelse fx byggemodnes og sælges som byggegrunde, bebygges og sælges som projektsalg eller bebygges og lejes ud.
 • Arealet har plads til 5-6 parcelhuse.

Område

6300, Gråsten

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg