logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhedsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sundhedsmæssige område.
Opdateret 04.06.2021

Kommunens sundhedsudvalg er ansvarlig for den forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelser på fx hospitaler. Det vil sige, at udvalget er ansvarlig for at forebygge sygdom og for genoptræning efter sygdom.

Udvalget er også ansvarlig for tandplejen, sundhedsplejen og sundhedscentre. Derudover koordinerer udvalget de tværgående indsatser med Region Syddanmark og arbejdet med den boligsociale helhedsplan.

Sundhedsudvalget består af fem medlemmer.

Se alle dagsordner/referater her

​Møde- og rejseudgifter

I dokumentboksen nederst på siden kan du hente oplysninger om udvalgets udgifter til blandt andet møder og rejser.

Sundhedsudvalgets medlemmer

Formand: Helge Larsen, Socialdemokratiet
Næstformand: Didde Lauritzen, Socialdemokratiet

6

Didde Lauritzen
Socialdemokratiet

14

Helge Larsen

Helge Larsen
Socialdemokratiet

30

Kirsten Bachmann

Kirsten Bachmann
Slesvigsk Parti

34

Billede af Vivi Brit Nielsen

Byrådsmedlem
Vivi Brit Nielsen
Venstre