Bo Kleis Christensen

Nye Borgerlige
Årgang
1976

Næstformand for:

Medlem af følgende udvalg:

Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
598
Medlemskaber og bestyrelsesposter Årligt vederlag i kr.
Medlem af Byrådet 104.052,51
Næstformand for Sundhedsudvalget 62.843,88
Medlem af Økonomiudvalget 27.833,04
Stedfortræder i Valgbestyrelsen -
Børnetillæg 16.099,40
Stedfortræder for delegeret til Kommunernes Landsforening