Areal Nordborg, Venøvej 21

Sønderborg Kommune sælger arealet Venøvej 21 i Nordborg. Arealet er på 7.916 m2. Læs mere og køb.
 

 

Sønderborg Kommune sælger matr. nr. 482, Pøl, Nordborg. Arealet er på 7.916 m2, og er beliggende ved Venøvej 21 i Nordborg.

En del af arealet er i øjeblikket bortforpagtet til opmagasinering for et byggefirma. Forpagtningsaftalen kan opsiges med 6. måneders varsel. Ud over det bortforpagtede stykke er matriklen bestående af et åbent stykke med græs, mens det resterende af arealet er kraftigt bevokset med brombær og brændenælder.

Hvad kan arealet benyttes til?

Der er mulighed for at bebygge arealet, hvor det som udgangspunkt er bestemmelserne i bygningsreglementet, der skal følges. Hvis byggeriet er omfattende, skal der sandsynligvis udarbejdes en ny lokalplan.

Der løber et privat rørlagt vandløb ’Privat 6.0.5’ i de nordlige skel. En del af arealet er bluespot område, og kan risikere oversvømmelse. Der er beskyttede sten- og jorddiger i det nordlige skel samt det sydøstlige.

Hvordan sender jeg et købstilbud på arealet?

Du kan indsende et købstilbud via knappen "Send købstilbud" øverst på siden.

Hvilke planmæssige forhold er der?
  • Landzone.

  • Landbrugspligt: nej.

Hvilke skattemæssige forhold skal jeg være opmærksom på?

Køber gøres opmærksom på, at værdien samt skattemæssige forhold kan ændre sig afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Vil købesummen blive pålagt moms?

Ja.

Er der andet jeg bør vide?
  • Arealet er noteret som en samlet fast ejendom. Køber skal selv betale for tinglysning af købet og de omkostninger, som der er forbundet med dette.
  • Sønderborg forsyning har et tinglyst afløbsanlæg på matriklen, som er tinglyst den 17.02.2020.
Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

Du kan kontakte Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

  • Attraktiv beliggenhed
  • Areal på 7.916 m2
  • Mulighed for bebyggelse

Område

6430, Nordborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg