logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Badevand

Badevandet skal være rent, så vi kan bade i det uden risici.
Opdateret 11.09.2020

I Sønderborg Kommune er der udpeget 24 badestrande, hvoraf 8 har det Blå Flag. Strandene er udpeget efter, hvor kommunen forventer flest badende. De er udlagt som badevandsområde i kommuneplanen.

Læs mere: Blå Flag

Det er kommunens opgave at sikre, at badevandskvaliteten er i orden. Det sker efter reglerne i Bekendtgørelse om badevand og badeområder. Et godkendt laboratorium udtager prøver i badesæsonen, som løber fra den 1. juni-15. september.

Badevandskvalitet og -profiler

Badevandet bliver undersøgt for tarmbakterierne Escherichia coli og Interstinale enterokokker. Blå Flag strande bliver kontrolleret oftere end en almindelig strand. For at få det Blå Flag skal stranden opfylde en række krav til badevandskvalitet, faciliteter og information.

Sønderborg Kommune offentliggør resultaterne af prøvetagningerne via linket. Sønderborg Kommune overvåger og kontrollerer fortsat badestrandene og offentliggør eventuelle ændringer i badevandskvaliteten. Du kan følge med på kommunens Facebook-side eller nyheder på sonderborg.dk.

Sønderborg Kommune skal for hver strand udarbejde en badevandsprofil, der beskriver badevandsområdet, både med hensyn til omgivelserne og især med hensyn til sundhedsmæssige risikoforhold og hvad der gøres for at sikre de badendes sundhed. I dokumentboksen nederst på siden kan du se badevandsprofilerne for strandene.

På badestrandene er der opstillet informations- og varslingstavler, hvor du kan læse om strandene og se badevandskvaliteten. Vandkvaliteten bliver på baggrund af badevandsresultaterne klassificeret som ”udmærket”, ”god”, ”tilfredsstillende” eller ”ringe”.  På kortet nedenfor kan du se badevandskvaliteten på kommunens badestrande.

 

Hvis badevandet bliver forurenet

Ved forurening af badevandet skal kommunen undersøge årsagen og finde løsninger til at afhjælpe problemet. Hvis ikke forureningen straks kan nedbringes til det hygiejnisk forsvarlige, nedlægger kommunen, efter samråd med Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen), forbud mod badning eller fraråder badning.

Oplysninger om "forbud mod badning" eller "badning frarådes" offentliggøres via kommunens hjemmeside og Facebook-side. Denne information opsættes også på strandens varslingstavle.

Hvis et badevandsområde fem år i træk klassificeres som "ringe", indføres et permanent badeforbud.

Hunde

Hunde skal altid føres i snor på stranden i perioden 1. april - 30. september ifølge naturbeskyttelsesloven. På Blå Flag strande er hunde eller andre husdyr ikke tilladt, med undtagelse af førerhunde og andre hunde på arbejde. Hunde og øvrige husdyr må passere Blå Flag zonen på den bagerste del af stranden, så det er muligt at komme ud af Blå Flag-zonen med sit husdyr. Husdyrene skal være i snor og under kontrol.

Hund på strand i snor