logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Badevand

Badevandet skal være rent, så vi kan bade i det uden risici.
Opdateret 17.02.2022

I Sønderborg Kommune er der udpeget 24 badestrande, hvoraf 8 har det Blå Flag. For at få det Blå Flag skal stranden opfylde en række krav til badevandskvalitet, faciliteter og information.

Hvordan er badevandskvaliteten på min strand?

Sønderborg Kommune tager prøver på alle strande og offentliggør resultaterne af prøvetagningerne. På kortet nedenfor kan du se badevandskvaliteten på kommunens badestrande.

Hvordan tester vi badevandskvaliteten på strandene?

Det er kommunens opgave at sikre, at badevandskvaliteten er i orden. Det sker efter reglerne i Bekendtgørelse om badevand og badeområder. Et godkendt laboratorium udtager prøver i badesæsonen, som løber fra den 1. juni-15. september.

Badevandet bliver undersøgt for tarmbakterierne Escherichia coli og Interstinale enterokokker. Blå Flag strande bliver kontrolleret oftere end en almindelig strand. 

Ved forurening af badevandet skal kommunen undersøge årsagen og finde løsninger til at afhjælpe problemet. Hvis ikke forureningen straks kan nedbringes til det hygiejnisk forsvarlige, nedlægger kommunen forbud mod badning eller fraråder badning.

Eventuelle ændringer i badevandskvaliteten offentliggøres på kommunens Facebook-side eller sonderborg.dk. Denne information opsættes også på strandens varslingstavle.

Hvad er en badevandsprofil?

Sønderborg Kommune skal for hver strand udarbejde en badevandsprofil, der beskriver badevandsområdet, både med hensyn til omgivelserne og især med hensyn til sundhedsmæssige risikoforhold og hvad der gøres for at sikre de badendes sundhed. I dokumentboksen nederst på siden kan du se badevandsprofilerne for strandene.

Må jeg tage hunden med på stranden?

Hunde skal altid føres i snor på stranden i perioden 1. april - 30. september. På Blå Flag strande er hunde eller andre husdyr ikke tilladt i denne periode med undtagelse af førerhunde og andre hunde på arbejde. Hunde og øvrige husdyr må passere Blå Flag zonen på den bagerste del af stranden, så det er muligt at komme ud af Blå Flag-zonen med sit husdyr. Husdyrene skal være i snor og under kontrol.